spacer.png, 0 kB
 cityofilioupolis.gr

Τελευταία Νέα


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Αρχική arrow Ειδήσεις arrow Τελευταία arrow Επιδοτήσεις σε Δήμους για την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Επιδοτήσεις σε Δήμους για την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς PDF Εκτύπωση E-mail
  
18.12.17

skilia-adespotaΜε ΚΥΑ του Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών, προσδιορίζονται οι όροι και η διαδικασία χρηματοδότησης των φορέων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης και σίτισης των ζώων αυτών για το έτος 2017.
Με την ΚΥΑ πραγματοποιήθηκαν οι αναγκαίες μεταβολές ώστε πόροι 600.000 ευρώ να διατεθούν στους Δήμους με σκοπό την περισυλλογή, την ηλεκτρονική σήμανση (microchip), την καταγραφή στην διαδικτυακή πλατφόρμα του ΥΠΑΑΤ, την κτηνιατρική εξέταση, την αποπαρασίτωση, τη στείρωση, τον εμβολιασμό, την αποθεραπεία, τη διατροφή, την υιοθεσία ή την επανένταξη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

ΚΥΑ 2896/134128/12.12.2017 (ΦΕΚ 4439/15.12.2017 τεύχος Β')

Καθορισμός των Δήμων και Συνδέσμων Δήμων που χρηματοδοτούνται για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους, καθώς και του ύψους χρηματοδότησης για το έτος 2017.

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παραγράφου 15 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» (Α'15), όπως ισχύει.

β) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως ισχύει.

γ) Της περιπτ. ιβ' του άρθρου 20, της περίπτ. ε' της παρ. 5 του άρθρου 24 και των άρθρων 66, 68 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α'143), όπως ισχύουν.

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).

ε) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». (Α' 145).

στ) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Α'208).

ζ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'210).

2. α) Την αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β'2168).

β) Την αριθμ. Υ200/21-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Τσιρώνη» (Β' 3755).

3. Την αριθ. 1915/90550/75660/29-08-2017 κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης Δήμων και Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής για το έτος 2017» (Β' 3114).

4. Την αριθ. 2112/12477/07.03.2017 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 600.000€ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε.Φ. 29-110, ΚΑΕ 2111 οικονομικού έτους 2017, η οποία καταχωρίστηκε με α/α 19512 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Τ. (ΑΔΑ 7Δ0Ξ4653ΠΓ-5Γ2).

5. Την αριθ. 19537/120099/15.11.2017 απόφαση ολικής ανάκλησης της αριθ. 2112/12477/07.03.2017 απόφασης έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 600.000€ με ΑΔΑ 7Δ0Ξ4653ΠΓ-5Γ2 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε.Φ. 29-110, ΚΑΕ 2111 οικονομικού έτους 2017, η οποία καταχωρίστηκε με α/α 11323 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Τ., προκειμένου να μεταφερθούν οι πιστώσεις στον ΚΑΕ 2299 «Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς» και να καταστεί δυνατή η έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών του προγράμματος (ΑΔΑ 6ΚΞ74653ΠΓ-ΝΛΘ).

6. Την αριθ. 19929/122978/23.11.2017 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 600.000€ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε.Φ. 29-110, ΚΑΕ 2299 οικονομικού έτους 2017, η οποία καταχωρίστηκε με α/α 93342 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Τ., (ΑΔΑ 6Δ814653ΠΓ-Φ2Γ).

7. Την αριθ. 399/125428/23.11.2017 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παραγρ. 5 περίπτ. ε' του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει.

8. Το αριθ. Κ.Μ.Κ.Ε. 00238 ΕΞ 2017 ΕΜΠ/07-07-2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 600.000 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικού έτους 2017, Ε.Φ.29-110 ΚΑΕ 2299 με μεταφορά αντίστοιχου ύψους πιστώσεων από τον ΚΑΕ 2111,

αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Καθορισμός ύψους χρηματοδότησης

Καθορίζεται το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ε.Φ. 29110, ΚΑΕ 2299 «Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς», με μεταφορά αντίστοιχου ύψους πιστώσεων από τον ΚΑΕ 2111 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα», για τη χρηματοδότηση των Δήμων και των Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους έτους 2017.

 

Άρθρο 2

Ύψος ποσοστού χρηματοδότησης επιλέξιμων δαπανών -Κατανομή πίστωσης

Το ύψος του ποσοστού χρηματοδότησης του συνολικού ποσού των εγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δράσεων αναλύεται ως εξής:

α) Ποσοστό 29,2% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, για τις επιλέξιμες δαπάνες των δράσεων της βελτίωσης υφιστάμενου καταφυγίου και των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ήτοι έως 494.117,16€.

β) Ποσοστό 21% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, για τις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης σίτισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ήτοι 104.482,58€.

 

Άρθρο 3

Δικαιολογητικά καταβολής χρηματοδότησης

1. Οι δικαιούχοι χρηματοδότησης Δήμοι και Σύνδεσμοι Δήμων υποβάλλουν στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αίτημα καταβολής του ποσού της εγκριθείσας χρηματοδότησης που συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά,σύμφωνα με την αριθμ. 2/39549/0026/11-6-2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Οικονομικών (Β' 1138):

α) Αντίγραφο της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία καθορίζονται οι φορείς που χρηματοδοτούνται, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Αντίγραφο της αναρτημένης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (στο σημείο «οικονομικά στοιχεία» - «αναφορές φορέων Γενικής Κυβέρνησης) κατάστασης της Διεύθυνσης Αναφορών, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την οποία προκύπτει ότι ο δικαιούχος φορέας περιλαμβάνεται στους φορείς που έχουν υποβάλλει σε αυτήν τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με το ν. 2166/1993 (Α' 137) και την Υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 22 του άρθρου 27 του νόμου αυτού. Το αντίγραφο της κατάστασης αυτής επέχει θέση σχετικής βεβαίωσης.

γ) Βεβαίωση του Υπουργείου Εσωτερικών για την ενσωμάτωση των οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων αυτού (ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στο σημείο «Αποκ/μένη Διοίκηση - Αυτ/ση» - «κατάσταση ενσωμάτωσης οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων»), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4129/2013, όπως ισχύει.

2. Επιπλέον των δικαιολογητικών της παρ. 1, οι δικαιούχοι χρηματοδότησης Δήμοι και Σύνδεσμοι Δήμων υποβάλλουν στη ίδια ως άνω Διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: α) Ασφαλιστική ενημερότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. Φ21/156/2001 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Τροποποίηση και συμπλήρωση της Φ21/116/4-7-2000 (Β' 839) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Β' 287) και ειδικότερα της παρ. 2 του άρθρου 3 αυτής.

β) Τραπεζικό λογαριασμό σε μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής ότι ο ανωτέρω λογαριασμός τηρείται από τον αιτούντα δικαιούχο, όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.

 

Άρθρο 4

Καταβολή χρηματοδότησης

Η καταβολή της χρηματοδότησης γίνεται με την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων στο όνομα των δικαιούχων στον ΚΑΕ 2299 «Επιχορήγηση σε Περιφέρειες και Δήμους για λοιπούς σκοπούς» του Υπ.Α.Α.Τ.

Τυχόν υπόλοιπα ποσά των επιμέρους χρηματοδοτήσεων που δεν θα χρησιμοποιηθούν από τους δικαιούχους φορείς, θα επιστρέφονται στον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Άρθρο 5

Χρηματοδοτούμενοι Φορείς / ύψος χρηματοδότησης

Οι χρηματοδοτούμενοι φορείς και το ύψος της χρηματοδότησης ανά φορέα και κατηγορία δράσεων επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνονται στον κατωτέρω Πίνακα, ο οποίος προσαρτάται στην παρούσα, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και έχει ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ/ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

Α/Α

Περιφερειακή

Ενότητα

Δήμος/

Σύνδεσμος Δήμων

Σύνολο

Επιλέξιμες δαπάνες δράσεων «βελτίωσης καταφυγίων και ενεργειών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς»

Ποσό επιλέξιμης δαπάνης

Ποσοστό επιλέξιμης δαπάνης 29,2%

1

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

7.333,59

5.669,83

1.655,59

2

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

4.999,68

 

0,00

3

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

13.782,84

11.408,00

3.331,14

4

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

11.178,91

11.178,91

3.264,24

5

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

29.099,70

29.099,70

8.497,11

6

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

11.480,42

11.480,42

3.352,28

7

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

12.407,19

9.219,40

2.692,06

8

ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑΙΩΝ

39.060,04

39.060,04

11.405,53

9

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

3.872,52

3.872,52

1.130,78

10

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΛΕΒΑΔΕΩΝ

11.923,84

11.923,84

3.481,76

11

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΘΗΒΑΙΩΝ

10.213,52

8.543,60

2.494,73

12

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΛΙΑΡΤΟΥ-

ΘΕΣΠΙΩΝ

2.970,00

2.970,00

867,24

13

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

9.946,81

3.869,19

1.129,80

14

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

23.609,05

18.699,36

5.460,21

15

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

4.338,81

4.338,81

1.266,93

16

ΔΡΑΜΑΣ

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1.339,90

1.339,90

391,25

17

ΕΒΡΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

24.711,48

12.340,62

3.603,46

18

ΕΒΡΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

23.912,90

6.611,19

1.930,47

19

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΡΕΤΡΙΑΣ

5.368,53

4.581,33

1.337,75

20

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

13.153,41

8.463,48

2.471,34

21

ΗΛΙΕΙΑΣ

ΗΛΙΔΑΣ

16.074,12

4.075,38

1.190,01

22

ΗΛΙΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-

ΚΥΛΛΗΝΗΣ

4.986,47

 

0,00

23

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ

43.117,47

23.224,77

6.781,63

24

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

11.051,30

9.776,58

2.854,76

25

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΝΑΟΥΣΑΣ

3.105,51

3.105,51

906,81

26

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

37.428,57

33.812,73

9.873,32

27

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

15.903,62

11.197,20

3.269,58

28

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΝΩΝ

ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

10.627,17

6.648,63

1.941,40

29

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

7.974,44

6.410,80

1.871,95

30

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

16.794,41

7.784,04

2.272,94

31

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

9.608,14

9.608,14

2.805,58

32

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΑ

9.814,60

9.814,60

2.865,86

33

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ

30.028,76

26.209,56

7.653,19

34

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΛΑΓΚΑΔΑ

20.158,68

20.158,68

5.886,33

35

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ-

ΣΥΚΕΩΝ

2.611,44

2.611,44

762,54

36

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΥΛΑΙΑΣ-

ΧΟΡΤΙΑΤΗ

52.885,39

52.885,39

15.442,53

37

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

30.254,84

28.298,37

8.263,12

38

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

5.831,91

5.520,17

1.611,89

39

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΔΕΣΠΩΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΝΑΤ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

216.833,08

209.962,24

61.308,97

40

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

18.512,22

9.727,80

2.840,52

41

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

12.991,48

12.991,48

3.793,51

42

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

11.231,92

11.231,92

3.279,72

43

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

9.538,83

6.525,87

1.905,55

44

ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΝΤΕΛΗΣ

8.118,01

8.118,01

2.370,46

45

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

11.032,40

11.032,40

3.221,46

46

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

12.961,72

12.961,72

3.784,82

47

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

12.033,21

 

0,00

48

ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

8.289,53

8.289,53

2.420,54

49

ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΛΙΟΥ

15.249,86

15.249,86

4.452,96

50

ΑΧΑΪΑΣ

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

1.077,14

1.077,14

314,52

51

ΑΧΑΪΑΣ

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

13.047,82

11.032,00

3.221,34

52

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

33.163,18

16.795,18

4.904,19

53

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

10.049,58

6.346,34

1.853,13

54

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

608,32

608,32

177,63

55

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

16.040,31

14.708,48

4.294,88

56

ΚΙΛΚΙΣ

ΠΑΙΟΝΙΑΣ

4.893,47

4.893,47

1.428,89

57

ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ

59.204,96

44.337,36

12.946,51

58

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

18.275,50

16.275,50

4.752,45

59

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΟΡΔΑΙΑΣ

15.276,80

 

0,00

60

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

28.407,16

24.548,28

7.168,10

61

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΣΠΑΡΤΗΣ

7.600,95

7.600,95

2.219,48

62

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΤΑ

12.390,10

2.640,16

770,93

63

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΓΙΑΣ

2.685,00

2.685,00

784,02

64

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

2.934,10

2.934,10

856,76

65

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΙΛΕΛΕΡ

6.399,30

5.949,18

1.737,16

66

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

32.961,91

22.451,67

6.555,89

67

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΥΡΝΑΒΟΥ

3.009,75

2.806,79

819,58

68

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

11.181,81

5.275,31

1.540,39

69

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΒΟΛΟΥ

6.666,82

4.523,52

1.320,87

70

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

8.069,79

7.440,00

2.172,48

71

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΗΣ

4.856,84

 

0,00

72

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

6.514,71

2.941,65

858,96

73

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

17.120,30

17.120,30

4.999,13

74

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

10.669,58

10.669,58

3.115,52

75

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

31.696,23

26.395,85

7.707,59

76

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

10.475,39

10.475,39

3.058,81

77

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

20.382,38

14.541,48

4.246,11

78

ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΛΙΜΟΥ

26.238,19

26.238,19

7.661,55

79

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.-ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.)

255.670,69

229.867,82

67.121,40

80

ΠΕΛΛΑΣ

ΣΚΥΔΡΑΣ

12.361,68

7.370,56

2.152,20

81

ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΣΣΑΣ

26.692,57

17.247,88

5.036,38

82

ΠΕΛΛΑΣ

ΑΛΜΩΠΙΑΣ

25.247,78

19.694,76

5.750,87

83

ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ

36.837,14

32.165,44

9.392,31

84

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

22.671,31

19.263,35

5.624,90

85

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

3.611,60

3.500,00

1.022,00

86

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

21.513,66

 

0,00

87

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

8.025,86

8.025,86

2.343,55

88

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

67.361,58

48.322,97

14.110,31

89

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

7.260,20

7.260,20

2.119,98

90

ΣΕΡΡΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

6.350,68

5.350,62

1.562,38

91

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΙΝΤΙΚΗΣ

13.935,80

13.935,80

4.069,25

92

ΣΕΡΡΩΝ

ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

5.670,65

5.670,65

1.655,83

93

ΣΕΡΡΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

6.831,16

6.831,16

1.994,70

94

ΣΕΡΡΩΝ

ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

8.671,64

8.671,64

2.532,12

95

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΩΝ

91.079,43

29.236,59

8.537,08

96

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΛΑΜΙΕΩΝ

41.342,91

20.962,89

6.121,16

97

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΟΜΟΚΟΥ

5.315,99

5.315,99

1.552,27

98

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΣΤΥΛΙΔΑΣ

6.837,97

6.837,97

1.996,69

99

ΧΑΝΙΩΝ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

3.539,47

2.755,79

804,69

100

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

19.226,23

14.763,40

4.310,91

101

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

5.330,75

3.768,35

1.100,36

102

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

9.099,33

6.619,33

1.932,84

103

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΣΙΘΩΝΙΑΣ

2.999,89

2.999,89

875,97

104

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

10.038,09

10.038,09

2.931,12

105

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

6.581,00

6.581,00

1.921,65

106

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

9.946,15

3.826,65

1.117,38

107

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

11.734,53

8.638,97

2.522,58

108

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

24.532,99

20.267,80

5.918,20

109

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

17.835,18

8.486,43

2.478,04

110

ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

40.921,83

19.697,28

5.751,61

111

ΕΒΡΟΥ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

2.992,79

2.992,79

873,89

 

 

ΣΥΝΟΛΑ

2.189.718,16

1.692.182,07

494.117,16

 

 

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2017

 

Οι Υπουργοί

 

Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

 

Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

 
< Προηγ.   Επόμ. >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB