spacer.png, 0 kB
 cityofilioupolis.gr

Τελευταία Νέα


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Αρχική
Φορολογικό Έτος 2020 Γλυτώστε Φόρο Πληρωμή με 'Πλαστικό Χρήμα' του Κων. Ραβάνη Συμβούλου Επιχ/σεων PDF Εκτύπωση E-mail
  
03.01.20

plastiko_xrimaΚαλή χρονιά, με υγεία, ευημερία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο.

Στο παρόν άρθρο θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε υπό μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων τι ισχύει από την 01/01/2020 με τη χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών «πλαστικό χρήμα» μετά την ψήφιση του τελευταίου Φορολογικού Νόμου Ν.4646/2019 και πως δε θα επιβαρυνθείτε με πρόσθετη φορολογία.

1.     Τι είναι οι ηλεκτρονικές πληρωμές;

Ηλεκτρονικές πληρωμές ή όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται πληρωμές με «πλαστικό χρήμα» είναι οι πληρωμές οι οποίες εκτελούνται με ηλεκτρονικά μέσα, για την εξόφληση δαπανών απόκτησης αγαθών ή υπηρεσιών, εντός Ελλάδος ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

Ως ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών θεωρούνται, κυρίως, οι πληρωμές με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτας στα συστήματα POS, οι πληρωμές στα λοιπά μέσα ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτες, όπως τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια (πχ.vivawallet) και οι πληρωμές σε ειδικές πλατφόρμες ηλεκτρονικών πληρωμών αναγνωρισμένες από την Τράπεζα της Ελλάδος (πχ. banners τραπεζικών πληρωμών σε e-shops).

2.     Ποιοι υποχρεούνται να εκτελούν ηλεκτρονικές πληρωμές;ύμβουλο.-

Όλοι οι φορολογούμενοι πλην των εξαιρέσεων που θα αναλυθούν παρακάτω έχουν υποχρέωση εκτέλεσης ηλεκτρονικών πληρωμών δαπανών. Σε αντίθεση με το παρελθόν, υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών έχουν και οι ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, οι αγρότες και όσοι λαμβάνουν εισοδήματα από ακίνητη περιουσία ή άλλες πηγές εισοδήματος, που με τις παλιές διατάξεις απαλλάσσονταν κάθε αντίστοιχης υποχρέωσης.

3.     Ποιοι εξαιρούνται των ηλεκτρονικών πληρωμών δαπανών;

Από την υποχρέωση ηλεκτρονικών πληρωμών δαπανών εξαιρούνται οι:

(i) Φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας τους.

(ii) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

(iii) Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.

(iv) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.

(v) Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.

(vi) Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

(vii) Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

(viii) Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους. Ως τουριστικοί τόποι ορίζονται όσοι περιλαμβάνονται στο π.δ. 899/1976, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 664/1977.

(ix) Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

(x) Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των έξι (6) μηνών).

(xi) Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.

(xii) Οι φυλακισμένοι.

 

4.     Ποιες δαπάνες που εξοφλούνται με ηλεκτρονικές πληρωμές προσμετρούνται για να μην φορολογηθώ;

 

Οι δαπάνες που εξοφλούνται με ηλεκτρονικό τρόπο και λαμβάνονται υπόψη για την μη φορολόγηση, περιλαμβάνουν τα περισσότερα από τα έξοδα κάθε νοικοκυριού (δαπάνες διατροφής, ένδυσης, ιατρικά, ασφάλιστρα, εκπαίδευση κτλ), καθώς και τα έξοδα για πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ και κοινοχρήστων.

 

Εξαιρούνται, οι πληρωμές για ενοίκια, δάνεια, φόρους και τέλη υπέρ του Δημοσίου, καθώς και οι δαπάνες για αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, δικύκλων (πλην ποδηλάτων), σκαφών, αεροπλάνων, αεροσκαφών, αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κ.λπ.).

 

5.     Ποιο είναι το ποσό που πρέπει να καλυφθεί με ηλεκτρονικές πληρωμές. Εάν δεν καλυφθεί, τι θα φορολογηθώ;

Το ποσό που πρέπει να καλυφθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών αντιστοιχεί στο 30% του πραγματικού ετησίου εισοδήματος, δηλαδή του καθαρού εισοδήματος, αφαιρούμενων των ποσών της εισφοράς αλληλεγγύης και του ποσού διατροφής που αποδίδεται σε διαζευγμένο σύζυγο, τέκνο ή σε μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τους φορολογούμενους που στο τέλος του έτους έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές πληρωμές για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, ΕΝΦΙΑ, τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων και ενοίκια, οι οποίες αθροιστικά υπερβαίνουν το 60% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος τους. Οι φορολογούμενοι αυτοί υποχρεούνται να καλύψουν με ηλεκτρονικές πληρωμές, δαπάνες ποσοστού 20% του πραγματικού ετήσιου εισοδήματός τους.

Για πραγματικά ετήσια εισοδήματα άνω των €66.667 προβλέπεται ανώτατο όριο χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών €20.000.

Φορολογούμενοι με κατασχεμένο ένα ή περισσότερων τραπεζικών λογαριασμών, πλην του ακατάσχετου λογαριασμού του ν. 4254/2014 (Α' 85), υποχρεούνται σε ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών μέχρι το ποσό των 5.000 ευρώ.

Φορολόγηση: Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό δαπανών από ηλεκτρονικές πληρωμές, στο μη καλυπτόμενο ποσό, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22%

Παράδειγμα

Φορολογούμενος με μη κατασχεμένους λογαριασμούς:

  • Καθαρό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα: 50.000,00€
  • Διατροφή συζύγου/ τέκνων: 8.000,00€
  • Εισφορά Αλληλεγγύης: 2.000,00€
  • Ειδικές ηλεκτρονικές πληρωμές, Φόρου εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, καταναλωτικό δάνειο και ενοίκιο: 15.000,00€
  • Κάλυψη δαπανών με χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών 10.000,00€

 

Ακολουθία υπολογισμού:

i) Έλεγχος κατασχεμένων λογαριασμών:

Όχι.

Αν ο φορολογούμενος είχε κατασχεμένους λογαριασμούς πλην του ακατάσχετου θα όφειλε να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών μέχρι του ποσού των 5.000€.

ii)΄Υπολογισμός Πραγματικού εισοδήματος:

Καθαρό εισόδημα από μισθωτή εργασία: 50.000€

(Μείον) Διατροφή συζύγου/τέκνων: -8.000€

(Μείον) Εισφορά Αλληλεγγύης: -2.000€

Πραγματικό ετήσιο εισόδημα: 40.000€

iii) Έλεγχος ανώτατου ορίου χρήσης ηλ/κών πληρωμών:

Πραγματικό ετήσιο εισόδημα (40.000€)< Ανώτατου ετήσιου πραγματικού εισοδήματος (66.667€)

Δεν προβλέπεται το ανώτατο όριο χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών των 20.000€. 

Αν ο φορολογούμενος είχε πραγματικό ετήσιο εισόδημα άνω των 66.667€ θα όφειλε να πραγματοποιήσει πληρωμές μέχρι το ποσό των 20.000€

iv) Έλεγχος κάλυψης 60% του πραγματικού ετήσιου εισοδήματος από τις ειδικές ηλεκτρονικές πληρωμές:

Ειδικές ηλεκτρονικές πληρωμές/ Πραγματικό ετήσιο εισόδημα: 15.000/40.000= 37,5% < 60% οπότε το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών με την χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών είναι στο 30% του Πραγματικού ετήσιου εισοδήματος.

Αν η σχέση ήταν >60% το ποσοστό δαπανών θα διαμορφώνονταν από 30% σε 20% του Πραγματικού ετήσιου εισοδήματος.

v) Υπολογισμός ποσού προς κάλυψη με ηλεκτρονικές πληρωμές:

Πραγματικό ετήσιο εισόδημα * 30% = 40.000*30%= 12.000€

vi) Υπολογισμός διαφοράς μη καλυπτόμενου ποσού:

Ποσό προς κάλυψη-Κάλυψη δαπανών με χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών

12.000-10.000=2.000€

vii) Φόρος προς καταβολή:

2.000*22%= 440€

 

6.   Σύζυγος ή μέρος συμφώνου συμβίωσης που δεν κάλυψε τις δαπάνες με ηλεκτρονικές πληρωμές μπορεί να καλυφθεί από τις υπερβάλλουσες πληρωμές του συζύγου του ή του άλλου μέρους συμφώνου συμβίωσης;

 

Ναι, αρκεί να υποβάλλεται κοινή δήλωση.

 

-Το παρόν άρθρο αποτελεί σύντομη φορολογική ενημέρωση. Για λήψη αποφάσεων επί φορολογικών θεμάτων, συνίσταται η επικοινωνία με τον συνεργαζόμενό σας Φοροτεχνικό Σ

Τελευταία ανανέωση ( 03.01.20 )
 
< Προηγ.   Επόμ. >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB