Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης Ποιοι πρέπει να κάνουν ξανά αίτηση. Τα αριθμητικά δεδομένα στο Δήμο Ηλιούπολης.
  
19.01.18

kea_logoΌσοι είχαν κάνει αίτηση για το ΚΕΑ τον περασμένο Φεβρουάριο, θα πρέπει να μπουν και να κάνουν εκ νέου αίτηση, από την 1η έως την 28η Φεβρουαρίου, ώστε να τους καταβληθεί το ποσό τον Μάρτιο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα https://keaprogram.gr/pubnr/  στην  οποία γίνονται οι αιτήσεις και δηλώνονται  αλλαγές, ενώ ο τρόπος υποβολής της αίτησης σε σχέση με πέρυσι δεν έχει αλλάξει.
Για το Δήμο Ηλιούπολης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ υπάρχουν 1051 εγκεκριμένες ή ενεργές αιτήσεις, σε εκκρεμότητα υπάρχουν 504 νέες αιτήσεις, έχουν ακυρωθεί 1903, δεν έχουν εγκριθεί 160 ενώ παρωχημένες θεωρούνται 807 αιτήσεις και σε αναστολή βρίσκονται 29 αιτήσεις.
Από τις 1051 εγκεκριμένες αιτήσεις από τις υπηρεσίες του δήμου επεξεργάστηκαν και κατατεθήκαν 574 αιτήσεις από τα ΚΕΠ 69 αιτήσεις ενώ από πολίτες απευθείας με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 408 αιτήσεις. Το μηνιαίο προϋπολογιζόμενο κόστος για τις εγκεκριμένες ενεργές αιτήσεις ανέρχεται στις 231.006€ με μέσο κόστος ανά αίτηση 219€.
Στις εγκεκριμένες αιτήσεις ο συνολικός αριθμός των μελών των νοικοκυριών που λαμβάνουν βοήθεια είναι 2219, ενώ με μόνο ένα μέλος είναι 474 νοικοκυριά, 364 είναι οι αιτήσεις νοικοκυριών με τουλάχιστον ένα παιδί, το σύνολο των παιδιών που υπάρχουν στα 364 νοικοκυριά είναι 566.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υπάρχουν για την υποβολή της αίτησης είναι τα εξής:   
  • Έντυπο συναίνεσης. Το υπογράφουν όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού και θεωρείται από τα ΚΕΠ το γνήσιο της υπογραφής. Υπάρχει και διαδικτυακά.-Ε1 από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού.
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού.
  • Άδεια παραμονής για αλλοδαπούς (φωτοτυπία διαβατηρίου / ταυτότητας).
  • Κάρτα ανεργίας, αν ο αιτών δηλώνει άνεργος.
  • Έσοδα τελευταίου εξαμήνου. Σε αυτά συγκαταλέγονται οι μισθοί, τα επιδόματα, τυχόν εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα, από επιχειρηματική δραστηριότητα, εργόσημα, συντάξεις κλπ.
  • Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης, στο όνομα του αιτούντα.
  • Φωτοτυπία ηλεκτρονικού μισθωτηρίου σε περίπτωση ενοικίου.
  • Εάν υπάρχει παραχώρηση, φωτοτυπία ηλεκτρονικού μισθωτηρίου παραχώρησης ή ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης. Πρέπει να έχει θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του παραχωρητή και του παραχωρησιούχου και λογαριασμό ΔΕΚΟ (πχ ΔΕΗ) στο όνομα του παραχωρησιούχου.
Τελευταία ανανέωση ( 19.01.18 )