Συνέδριο με θέμα "Σχολείο και Τοπική Αυτοδιοίκηση"
  
25.09.08
Συνέδριο με θέμα «Σχολείο και Τοπική Αυτοδιοίκηση - Υποχρέωση ή Δημιουργία» διοργανώνουν την Παρασκευή και το Σάββατο η Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού της ΚΕΔΚΕ και ο Δήμος Βέροιας, στο Χώρο Τεχνών του Δήμου.
Στόχος του συνεδρίου είναι η αποτύπωση των προβλημάτων αλλά και η κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων για το ρόλο και τις αρμοδιότητες που θα πρέπει να έχει σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη διοίκηση και λειτουργία των σχολικών μονάδων. Επίσης, θα γίνει προσπάθεια να διερευνηθεί ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν σήμερα οι σχολικές μονάδες στην τοπική κοινωνία σαν κύτταρα δημιουργίας, γνώσης και προβληματισμού.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιαστεί ειδική μελέτη που εκπόνησε η ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για λογαριασμό της ΚΕΔΚΕ, η οποία αναφέρεται στα εξής θέματα:
-πρώτον, στο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διοίκηση και λειτουργία των σχολικών μονάδων (διοικητική δομή, υλικοτεχνική υποδομή, χρηματοδοτήσεις ΟΤΑ, λειτουργικές δαπάνες σχολείων, επισκευές και συντηρήσεις σχολικών μονάδων κ.λπ.),
-δεύτερον, στην ευρωπαϊκή εμπειρία για το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διοίκηση και λειτουργία των σχολικών μονάδων
-τρίτον στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τα βασικά ποσοτικά δεδομένα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τις σχολικές επιτροπές καθώς και τις επιτροπές παιδείας.

Τέλος στη μελέτη κατατίθενται προτάσεις για τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ σε θέματα εκπαίδευσης και για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και των Επιτροπών Παιδείας.