Ελεγχοι της Νομαρχίας Αθηνών σε λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές
  
14.10.08
Ελέγχους σε 267 σχολικά λεωφορεία και λεωφορεία δημοσίας χρήσεως ,που μεταφέρουν μαθητές, διενήργησαν από την έναρξη της σχολικής περιόδου μέχρι την περασμένη Παρασκευή τα μεικτά κλιμάκια των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχίας Αθηνών.
Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα αξίας 3.643,3 ευρώ σε 19 οχήματα (ποσοστό 7%) που είχαν σοβαρές ελλείψεις όπως ζώνες ασφαλείας, φθαρμένα ή ακατάλληλα ελαστικά, διαβρώσεις στο σασί, έλλειψη κάρτας ελέγχου καυσαερίων, δεν είχαν περάσει ΚΤΕΟ κτλ. 
Τη σχολική χρονιά 2007 - 2008, ελέγχθηκαν από τα μεικτά κλιμάκια της Νομαρχίας Αθηνών 935 οχήματα μεταφοράς μαθητών, από τα οποία τα 41 παρουσίαζαν σοβαρές ελλείψεις για τις οποίες και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικής αξίας 5.908,8 €.

Από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Αύγουστο του 2008, 853 συνολικά σχολικά λεωφορεία και οχήματα μεταφοράς μαθητών ελέγχθηκαν στα ΚΤΕΟ της Νομαρχίας Αθηνών. Από αυτά το 17% παρουσίαζε σοβαρές ελλείψεις.

Συνολικά, για το 2007 ελέγχθηκαν 1.373 οχήματα μεταφοράς μαθητών από τα ΚΤΕΟ της Νομαρχίας Αθηνών και σε ποσοστό 13% παρουσίαζαν σοβαρές ελλείψεις.