Εκλογή Προεδρείου Νομαρχιακού Συμβουλίου και Μελών Νομαρχιακών Επιτροπών της Αθήνας
  
05.01.09
Ο Γρηγόρης Φελώνης επανεξελέγη Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Αθήνας με Αντιπρόεδρο τον Χαράλαμπο Αλεξανδράτο και Γραμματέα τη Μαρία Ανανιάδη μετά την προβλεπόμενη από τον κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ψηφοφορία. Στη συνέχεια τα μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου εξέλεξαν τα μέλη των 6 (έξι) Νομαρχιακών Επιτροπών

1.  Νομαρχιακή Επιτροπή Προϋπολογισμού-Οικονομικών-Προμηθειών

Τακτικά Μέλη: Αδαμοπούλου Αικατερίνη, Βασιλάκης Μιχαήλ, Καραμανλή Άννα, Κατριβάνος Γεώργιος, Παπαδόπουλος Ευάγγελος, Χολέβα Μαρία.

Αναπληρωματικά Μέλη: Αθανασίου Αθανάσιος, Γιαννόπουλος Αργύριος, Κόκκαλης Βασίλειος, Προμπονάς Ιάκωβος, Βασιλάκος Νικόλαος, Λυκούδης Σπυρίδων. 

2.  Νομαρχιακή Επιτροπή Διοικητικών Υπηρεσιών-Παιδείας-Πολιτισμού

Τακτικά Μέλη: Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκος Νικόλαος, Δημάκος Γεώργιος, Κόκκαλης Βασίλειος, Λυκούδης Σπυρίδων, Νικολόπουλος Ηλίας.

Αναπληρωματικά Μέλη: Αδαμοπούλου Μαρίνα, Κεφαλίδου Χαρούλα, Παπαδόπουλος Ευάγγελος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Χατζηνάσιου Μαρία, Μαρκέτης Κώστας.  

3.  Νομαρχιακή Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Τακτικά Μέλη: Αδαμοπούλου Αικατερίνη, Αντωνάκου Δανάη, Μανωλάκος Παναγιώτης, Νικολόπουλος Ηλίας, Προμπονάς Ιάκωβος, Φούντας Γεώργιος.

Αναπληρωματικά Μέλη: Αθανασίου Αθανάσιος, Κατριβάνος Γεώργιος, Μαρκέτης Κώστας, Μέγγρελης Νικόλαος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Χατζηνάσιου Μαρία. 

4.  Νομαρχιακή Επιτροπή Προγραμματισμού–Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας

Τακτικά Μέλη: Αγγελόπουλος Μιχαήλ, Δαλακούρας Αντώνιος, Βασιλάκου Λιλίκα, Κατριβάνος Γεώργιος, Μαρκέτης Κώστας, Παπαδόπουλος Ευάγγελος.

Αναπληρωματικά Μέλη: Βερούλη Άννα, Μανωλάκος Παναγιώτης, Νικολόπουλος Ηλίας, Λυκούδης Σπυρίδων, Πασβαντίδης Χάρης, Φούντας Γεώργιος.  

5.  Νομαρχιακή Επιτροπή Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας

Τακτικά Μέλη: Αγγελάκη Δήμητρα, Αθανασίου Αθανάσιος, Αντωνάκου Δανάη, Βασιλάκου Λιλίκα, Φούντας Γεώργιος, Χατζηνάσιου Μαρία.

Αναπληρωματικά Μέλη: Αδαμοπούλου Αικατερίνη, Βασιλάκης Μιχαήλ, Δαλακούρας Αντώνιος, Κατριβάνος Γεώργιος, Μανωλάκος Παναγιώτης, Χολέβα Μαρία. 

6.  Νομαρχιακή Επιτροπή Ανάπτυξης – Ανωνύμων Εταιρειών – Περιβάλλοντος – Εμπορίου – Τουρισμού –Αθλητισμού

Τακτικά Μέλη: Δημάκος Γεώργιος, Αγγελάκη Δήμητρα, Κόκκαλης Βασίλειος, Λυκούδης Σπυρίδων, Μαρκέτης Κώστας, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας.

Αναπληρωματικά Μέλη: Αντωνάκου Δανάη, Βασιλάκης Μιχαήλ, Δρέττα Αθηνά, Καραμανλή Άννα, Νικολόπουλος Ηλίας, Παπαδόπουλος Ευάγγελος.