Πλειοδοτικός διαγωνισμός, για τη μίσθωση του κυλικείου του 12ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης
  
21.06.07
Η 2η Σχολική Επιτροπή Π.Ε Άνω Ηλιούπολης προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό, ενσφράγιστο για τη μίσθωση του κυλικείου του 12ου Δημοτικού Σχολείου με 3χρονη διάρκεια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στη Δ/νση του σχολείου τις εργάσιμες ημέρες από 8.00π.μ.μεχρι 1 μ.μ. ή στο τηλ 210-9703143. Ως ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 5-9-2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00. Χώρος διεξαγωγής ορίζεται το γραφείο διεύθυνσης του 12ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης.