Προσφερόμενη Θέση Εργασίας
  
27.04.11

Τοπική Εφημερίδα στα Νότια Προάστια
Θέση Εργασίας : Ζητούνται για το τμήμα διαφήμισης (μερική απασχόληση) Έναρξη Προθεσμίας: 26/4/2011

Καταληκτική Ημερομηνία: 8/5/2011 πληροφορίες στο τηλ. 6978915359

Τελευταία ανανέωση ( 27.04.11 )