ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Πρόσκληση Υποβολής Σφραγισμένων Προσφορών
  
11.11.11
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Σφραγισμένων Προσφορών. 

     Το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» προκηρύσσει πρόχειρους διαγωνισμούς, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2011 για την:

1.    Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης, ενδεικτικού Προϋπολογισμού 33.210,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
2.    Προμήθεια Βενζίνης και Πετρελαίου Κίνησης, ενδεικτικού Προϋπολογισμού 49.790,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
3.    Συντήρηση, Αναγόμωση και Προμήθεια Πυροσβεστήρων, ενδεικτικού Προϋπολογισμού 6.007,32€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες στο τηλέφωνο 2109970124 (υπεύθυνη υπάλληλος: Λουκοπούλου Αικατερίνη).
Τα τεύχη των διαγωνισμών μπορούν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. στον 2ο Όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου (Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου 114, Ηλιούπολη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αντί του ποσού των 5,00€ ανά τεύχος.