260 άτομα στην Περιφ. Αττικής, στο Δήμο Ηλιούπολης και στον ΣΠΑY
  
27.06.12
Το ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ ανακοινώνει την πρόσληψη 260 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ). Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στην Περιφέρεια Αττικής (κεντρικός τομέας), στο Δήμο Ηλιούπολης και στο Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού. Οι ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι: κηπουροί, υδραυλικοί, οδηγοί, εργάτες, φιλόλογοι, υπάλληλοι υποδοχής κ.ά.