Διαγωνισμός για την εκμίσθωση Κυλικείου στο 1ο ΕΠΑΛ και ΙΕΚ της Ηλιούπολης
  
20.08.12

Το ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης», ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου των: 1ou ΕΠΑΛ Ηλιούπολης, ΕΠΑΣ Ηλιούπολης, ΣΕΚ Ηλιούπολης & 1ou ΙΕΚ Ηλιούπολης, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 521-523, Ηλιούπολη.
Οι προσφορές θα κατατίθενται μέχρι τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 09:30 στην γραμματεία της σχολικής επιτροπής στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο 2° όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Ηλιούπολης, Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 114.
Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 10:00 και ως χώρος τα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» στον 2° όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηλιούπολης, Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 114.

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4Γ1ΟΕΘΥ-ΟΘ7

 

Τελευταία ανανέωση ( 20.08.12 )