Πρόχειρος Διαγωνισμός για παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών στην Σχολική Επιτροπή Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης
  
20.08.12

Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης». Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, Σοφοκλή Βενιζέλου 114, από την Επιτροπή Διαγωνισμού την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012 στις 12.00μμ. Οι προσφορές θα κατατίθενται στην γραμματεία του Ν.Π.Δ.Δ. στον 2° όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου, Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου 114, Ηλιούπολη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012 στις 11.30πμ.

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β4ΓΛΟΕΘΥ-Π7Θ
Τελευταία ανανέωση ( 20.08.12 )