Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την Ασφάλιση Περιουσίας
  
06.03.07

Ο Δήμος Ηλιούπολης Διακηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο­ρές για την «Ασφάλιση Περιουσίας του δήμου (κινητής και ακίνητης) για το έτος2007.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10377ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμαρχος Ηλιούπολης Διακηρύσσει ότι:Εκτίθεται σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο­ρές η «Ασφάλιση Περιουσίας του δήμου (κινητής και ακίνητης)· για το έτος2007.Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμε­τέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που είναι αναγνωρισμένες εταιρείες του δημοπρατούμενου αντικείμενου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. Στις ασφαλίσεις δυνατοί να διαμεσολαβήσουν δη­μοτικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα δραστηριότητες του νόμου 1569/85.Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 29 Μαρτίου 2007. ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.45 -14.00 μμ στο Δημοτικό Κατάστημα (Σ. Βενιζέλου 114) από τη Δημαρχιακή Επιτροπή. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνι­σμό 2.000 ευρώ.Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η ανωτέρω δαπάνη δημοσίευσηςθα βαρύνει το μειοδότη.Ηλιούπολη 6.3.2007Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Κολιοφώτης