Θέσεις Εργασίας Ορισμένου χρόνου - Σύμβασης Έργου
  
23.10.07

Ορισμένου Χρόνου

 • Δύο (2) θέσεις Κοινωνικών Επιστημών στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Μάνδρας Αττικής
 • Δεκατέσσερις (14) θέσεις ΠΕ στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας Σύμβαση Έργου  

 Σύμβαση Έργου

 • Θέσεις Ιατρών στη ΔΕΗ Α.Ε.
 • Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νίκαιας» Αττικής
 • Θέσεις Καθηγητών Φυσικής Αγωγής στον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Αγίων Αναργύρων Αττικής
 • Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στη Δημοτική Επιχείρηση Έργων Πολιτισμού Ανάπτυξης
 • Προβολής και Επικοινωνίας Δήμου Κορυδαλλού Αττικ Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο Δήμο Περάματος Αττικής
 • Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Παιανίας Αττικής
 • Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Περάματος» Αττικής
 • Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στον Αθλητικό Οργανισμό Παιανίας Αττικής
 • Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Κορυδαλλού Αττικής

Ορισμένου Χρόνου

Δύο (2) θέσεις Κοινωνικών Επιστημών στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Μάνδρας Αττικής

Δύο (2) θέσεις ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.- Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Μάνδρας Αττικής
- Τηλέφωνο: 210-5555311
- Καταληκτική Ημερομηνία: 29/10/2007

Δεκατέσσερις (14) θέσεις ΠΕ στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

Δεκατέσσερις (14) θέσεις ΠΕ διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Συγκεκριμένα οι θέσεις είναι:
- 2 θέσεις ΠΕ Δασολόγων
- 1 θέση ΠΕ Κτηνιάτρων
- 2 θέσεις ΠΕ Περιβαλλοντολόγων
- 1 θέση ΠΕ Γεωλόγων
- 1 θέση ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
- 1 θέση ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
- 1 θέση ΠΕ Μηχανικής Αρχιτεκτονικής τοπίου
- 2 θέσεις ΠΕ Οικονομολόγων
- 2 θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
- 1 θέση ΠΕ Γεωπόνων
- Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας
- Τηλέφωνο: 210-2445226
- Καταληκτική Ημερομηνία: 19/10/2007
- Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο αρχείο
Συνημμένο Μέγεθος
PROKIRIXI_FDEDPARNH8AS_15_10_07.pdf 293.37 KB

Σύμβαση Έργου

Θέσεις Ιατρών στη ΔΕΗ Α.Ε.

Η ΔΕΗ Α.Ε. προκηρύσσει τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ Ιατρών με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έξι (6) μηνών. Συγκεκριμένα είναι:
- 1 θέση στην Κοζάνη – Γρεβενά – Καστοριά
- 1 θέση στην Εύβοια
- 1 θέση στη Βοιωτία
- 1 θέση στα Χανιά
- ΔΕΗ Α.Ε.
- Τηλέφωνο: 210-3895500
- Διάστημα υποβολής αιτήσεων: 26/10/2007 – 09/11/2007
- Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο αρχείο
Συνημμένο Μέγεθος
Prokirixi_Iatroi_DEH_23_10_07.pdf 125.85 KB

Θέσεις Καθηγητών Φυσικής Αγωγής στον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Αγίων Αναργύρων Αττικής

Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίων Αναργύρων Αττικής θα απασχολήσει πτυχιούχους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση έργου.- Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αναργύρων Αττικής
- Τηλέφωνο: 210-2690644
- Καταληκτική Ημερομηνία: 26/10/2007
- Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο αρχείο
Συνημμένο Μέγεθος
Prokirixi_Gimnastes_AODA_23_10_07.pdf 76.08 KB

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νίκαιας» Αττικής

Εγκρίθηκε η πρόσληψη τριάντα (30) Καθηγητών Φυσικής Αγωγής στο Ν.Π.Δ.Δ. «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νίκαιας» Αττικής, με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός (1) έτους.- Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο αρχείο
Συνημμένο Μέγεθος
Teuxos_B_2033_22_10_07.pdf 112.81 KB

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στη Δημοτική Επιχείρηση Έργων Πολιτισμού Ανάπτυξης Προβολής και Επικοινωνίας Δήμου Κορυδαλλού Αττικ

Εγκρίθηκε η πρόσληψη τριών (3) ατόμων στη Δημοτική Επιχείρηση Έργων Πολιτισμού Ανάπτυξης Προβολής και Επικοινωνίας Δήμου Κορυδαλλού Αττικής, με σύμβαση μίσθωσης έργου. Συγκεκριμένα είναι:
- 1 Επιστημονικός Συνεργάτης (ΠΕ)
- 1 άτομο Διοικητικής Υποστήριξης (ΠΕ/ΔΕ)
- 1 άτομο Ψυχολόγος (ΠΕ)
- Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο αρχείο
Συνημμένο Μέγεθος
Teuxos_B_2033_22_10_07.pdf 112.81 KB

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο Δήμο Περάματος Αττικής

Εγκρίθηκε η πρόσληψη δύο (2) ατόμων ΠΕ στο Δήμο Περάματος Αττικής, με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός (1) έτους. Συγκεκριμένα είναι:
- 1 ΠΕ Κοινωνιολόγος
- 1 ΠΕ Ψυχολόγος
- Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο αρχείο
Συνημμένο Μέγεθος
Teuxos_B_2033_22_10_07.pdf 112.81 KB

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Παιανίας Αττικής

Εγκρίθηκε η πρόσληψη τριών (3) ατόμων ΠΕ στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Παιανίας Αττικής, με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός (1) έτους. Συγκεκριμένα:
-1 Γυμναστής
-1 Παιδίατρος
- Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο αρχείο
Συνημμένο Μέγεθος
TEUXOS_B_1994_15_10_07.pdf 107.92 KB

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Περάματος» Αττικής

Εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ Παιδίατρου στο ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Περάματος», με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός (1) έτους. - Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο αρχείο
Συνημμένο Μέγεθος
TEUXOS_B_1985_15_10_07.pdf 107.08 KB

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στον Αθλητικό Οργανισμό Παιανίας Αττικής

Εγκρίθηκε η πρόσληψη δεκαεννέα (19) ατόμων ΠΕ Φυσικής Αγωγής στον Αθλητικό Οργανισμό Παιανίας Αττικής, με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός (1) έτους.- Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο αρχείο
Συνημμένο Μέγεθος
TEUXOS_B_1986_15_10_07.pdf 130.35 KB

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Κορυδαλλού Αττικής

Εγκρίθηκε η πρόσληψη πέντε (5) ατόμων ΠΕ διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Κορυδαλλού Αττικής, με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός (1) έτους. Συγκεκριμένα είναι:
- Δύο (2) Γιατρούς Εργασίας
- Δύο (2) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής
- Ένας (1) Τεχνικός Ασφαλείας
- Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο αρχείο
Συνημμένο Μέγεθος
TEUXOS_B_1977_11_10_07.pdf 131.28 KB
 
Τελευταία ανανέωση ( 04.11.07 )