Διαγωνισμός Α' Σχολ. Επιτροπής-Γραφική Ύλη
  
13.12.14
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «Γραφικής Ύλης και Υλικών Γραφείου», ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 26.094,63€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, Σοφοκλή Βενιζέλου 114, από την Επιτροπή Διαγωνισμού την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στις 13.00μμ.

Για να δείτε αναλυτικά την διακήρυξη πατήστε εδώ