ΟΤΑΝ ΤΟ "ΟΧΙ" ΧΑΝΕΙ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ.
  
05.12.19

 Στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης , συζητήθηκε , ψηφίστηκε και εγκρίθηκε  ο οικονομικός προϋπολογισμός του Δήμου για το έτος 2020.

Διαβάζοντας την απόφαση 297/19  του Δ.Σ ,  ο Αντιδήμαρχος κ. Βιδάλης, που εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέπτυξε την εισηγητική έκθεση που προσαρτάται στον προϋπολογισμό, εισηγήθηκε για την έγκρισή του και  κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, των δημοτικών συμβούλων και των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων οι οποίοι εξέφρασαν τις προτάσεις, τις αντιρρήσεις και τις τοποθετήσεις τους αναλυτικά επί του θέματος. 
Κατόπιν, κατατέθηκε από τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης "Η Πόλη που Θέλω", κ. Αραμπατζή, εναλλακτική πρόταση επί του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020.
Τέλος, μετά από διαλογική συζήτηση που καταγράφεται λεπτομερώς στα πρακτικά, επί των δύο προτάσεων που κατατέθηκαν, τόσο της Διοίκησης όσο και του κ. Αραμπατζή, διεξήχθη ονομαστική ψηφοφορία επί του θέματος.

 

 

 

 Και κάπου εδώ αρχίζει το θέατρο του παράλογου. (εξ' ου και η φωτογραφία)

Απόντες κατά την συζήτηση του θέματος δέκα οκτώ (18) δημοτικοί σύμβουλοι οι εξής: 1.Θεμιστοκλής Γιαννόπουλος, 2.Χριστίνα Σερέτη, 3.Γεώργιος Γιαννόπουλος,  4.Καλούδης Κων/νος, 5.Σκλαβενίτη Ιωάννα, 6. Αναστάσιος Ζαννιάς, 7.Παναγιώτης Καρανδρέας, 8.Αλέξανδρος Αμουργιανός, 9.Ιωάννης Χιωτέλης, 10.Γεώργιος Σόφης, 11.Ηλίας Πανταζόπουλος, 12.Χρήστος Καλαρρύτης, 13.Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, 14 Δήμητρα Κορμά-Γκουτζιάνα, 15.Ιωάννης Γρηγορέας, 16.Μιχαήλ Κουρής, 17.Δημήτριος Ασβεστάς & 18. Φώτιος Χρυσουλάκης

Ψήφισαν την πρόταση της Διοίκησης οκτώ (8) δημοτικοί σύμβουλοι, οι εξής: 1. Σταύρος Γεωργάκης, 2.Ιωάννης Αντζινάς, 3.Κων/νος Σεφτελής, 4.Ιωάννης Πούλος, 6.Παναγιώτης Βιδάλης, 6.Αικατερίνη Χωματά, 7.Απόστολος Στασινόπουλος & 8. Μαρία Αγγελή. 

Ψήφισαν την πρόταση του δημοτικού συνδυασμού "Η Πόλη που θέλω" τρεις (3) δημοτικοί σύμβουλοι, οι εξής: 1.Γαβριήλ Αραμπατζής, 2. Αθανάσιος Αθανασίου και 3. Αλεξάνδρα Καραχάλιου 


Καταψήφισαν τις προτάσεις έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι, οι εξής: 1.Ευστάθιος Ψυρρόπουλος, 2.Μαρίνος Μπασούρης, 3.Αναστασία Τσατσούλη, 4.Ζωή Κούλια, 5.Θωμάς Στυλιάρας και 6.Πέτρος Μανιάτης.


Δήλωσαν ΛΕΥΚΟ έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι, οι εξής: 1.Αναστάσιος Ευσταθίου, 2.Παναγιώτης Κόκλας, 3.Άνδρέας Τσουκαλάς, 4.Δημήτριος Ταμβάκος, 5.Χρήστος Κοκοτίνης και 6.Απόστολος Κονδύλης.

Με μόλις οκτώ (8) θετικές ψήφους εγκρίθηκε η πρόταση της Διοίκησης. Πολλοί θα αναρωτηθούν πώς γίνεται αυτό.

Ο ισχύον νόμος που τροποποιήθηκε με σκοπό την ενίσχυση της  κυβερνησιμότητας των δήμων προβλέπει :

"Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων....."
( τμήμα στην παρ.8 του άρθρου 77 του Ν.4172/13, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν.4623/19)

Συνεπώς έγκυρες ψήφοι λογίζονται αυτές που είναι υπέρ μιάς συγκεκριμένης πρότασης , άρα στη περίπτωση μας έντεκα (11). Η Διοίκηση με οκτώ (8) θετικές ψήφους επι συνόλου έντεκα (11) εγκύρων  κατάφερε να περάσει την πρόταση της.

Τα"ΌΧΙ" δεν θεωρούνται έγκυρες ψήφοι και άρα χάνουν την σημασία τους.

Όποιος επιθυμεί να καταστήσει την ψήφο του έγκυρη, θα πρέπει να καταθέσει και να ψηφίσει  μια εναλλακτική πρόταση ή να ψηφίσει υπερ μίας εκ των λοιπών προτάσεων.

Υπό αυτές τις συνθήκες, θα δοκιμαστεί ποικιλοτρόπως η υπευθυνότητα και η αποτελεσματικότητα όλων των παρατάξεων, μέσω της ικανότητας τους  να συνθέσουν, να σχεδιάσουν και να καταθέσουν εναλλακτικές προτάσεις ,σε κάθε περίπτωση που διαφωνούν με αυτές της διοίκησης.

Το  ΟΧΙ , το ΛΕΥΚΟ και η ΑΠΟΧΗ έχουν πλέον λίγη βαρύτητα και ουσιαστικά παραχωρούν στη Διοίκηση το πλεονέκτημα να εφαρμόζει ότι εισηγείται , χωρίς καμία αντίδραση και διαφωνία.

 

 

Τελευταία ανανέωση ( 05.12.19 )