Το ΚΑΦΑΔΗΛ Υιοθετεί μία Πρόταση Χρηματοδότησης που Εισηγήθηκε η Παράταξη "Η Πόλη που Θέλω"
  
27.12.19

Ύστερα απο εισήγηση και επίμονες ερωτήσεις της παράταξης "Η Πόλη που Θέλω" τοσο διαμέσω του εκπροσώπου της παράταξης  και μέλους  του Δ.Σ του ΚΑΦΑΔΗΛ κου Νίκου Καραβαγγέλη, όσο και διαμέσω  του επικεφαλή της κου Γαβριήλ Αραμπατζή, το Δ.Σ του  ΚΑΦΑΔΗΛ (Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας & Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης) στη συνεδρίαση στις 23/12/2019 με απόφαση του :

 

- Ενέκρινε την ίδρυση δύο νέων Τμημάτων Βρεφικής Αγωγής. Το πρωτο τμήμα θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο που βρίσκεται στην οδό Τσαμάδου 12 δυναμικότητας 14 Βρεφών.Το δεύτερο τμήμα θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Κύπρου & Σαντορίνης δυναμικότητας 16 Βρεφών.

- Την συμμετοχή του ΝΠΔΔ στην πρόσκληση του προγράμματος χρηματοδότησης  της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε  για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.

Το εν λόγω πρόγραμμα εντάσσει το Δήμο μας σε αυτούς των οποίων η επιδότηση για τη δημιουργία ενός (1) ή δύο (2) τμημάτων, ξεκινά από 50000 ευρώ για το ένα (1) και δύναται να φθάσει τις 75000 ευρώ αθροιστικά για τα δύο (2).

Σημειώνεται ότι ο  Δήμος μας παρουσίασε απόκλιση των αξιών τοποθέτησης (vouchers) μεταξύ βρεφών και νηπίων σε μονάδες προσχολικής φροντίδας και των διαθέσιμων θέσεων σε βρεφικούς , παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς , με αποτέλεσμα να παρουσιάζει  υστέρηση στα αναμενόμενα έσοδα του μεσω του προγράμματος.

Επίσης αποφασίστηκε η  υποβολή αίτησης χρηματοδότησης από το ΝΠΔΔ  ΚΑΦΑΔΗΛ για το έργο «Προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών του ΚΑΦΑΔΗΛ σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017», σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 31630/28-6-2018 Πρόκληση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο ‘Eπιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017', όπως ισχύει σήμερα. Το συνολικό αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ανέρχεται σε 350.000 ευρώ

Το πρόγραμμα "τρέχει" απο τον Ιούνιο του 2018 και έχει προθεμία υποβολής αιτήσεων εως τις 31/12/2019. Οι εργασίες που θα περιληφθούν στοχεύουν στη δημιουργία ενός ασφαλούς και άνετου περιβάλλοντος για βρέφη και προνήπια  που είναι οι βασικοί χρήστες των δομών καθώς επίσης, και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του φορέα και αφορούν επτά (7) βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Πιο συγκεκριμένα , στη συνεδρίαση του Δ.Σ του ΚΑΦΑΔΗΛ, στις 18/11/2019 , στην οποία παρευρέθηκε  και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, κατα την διάρκεια της συζήτησης  για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου, ο Νίκος Καραβαγγέλης, εκπρόσωπος της Παράταξης " Η Πόλη που θέλω" και μέλος του Δ.Σ., έθεσε υπόψη του Σώματος και κατέθεσε τη 2η τροποποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε, με σκοπό τη συμμετοχή του Νομικού Προσώπου στο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας . Αιτήθηκε να εξεταστεί διεξοδικά ,σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, η δυνατότητα αξιοποίησης του εν λόγω προγράμματος με σκοπό τη χρηματοδότηση δημιουργίας μεγαλύτερης διαθεσιμότητας θέσεων φιλοξενίας, εξυπηρετώντας τον μέγιστο δυνατό αριθμό αιτήσεων. Επεσήμανε την ανάγκη εκδήλωσης άμεσων ενεργειών αφού η λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 31/12/2019.

Οι πρώτες εκτιμήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίες του Δημου ήταν αρνητικές ως προς την δυνατότητα δημιουργίας νέων τμημάτων επιπρόσθετων στα ήδη υπάρχοντα ,όπως αυτές μεταφέρθηκαν προφορικά  και έγιναν γνωστές  ύστερα απο ερώτηση του κου Νίκου Καραβαγγέλη.  

Στις 12/12/2019 κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  , ο επικεφαλής της παράταξης "Η Πόλη που Θέλω", κος Γαβριήλ Αραμπατζής έθεσε ερώτηση σχετικά με το θέμα και επεσήμανε τον λίγο χρόνο που απέμενε για την εκδήλωση ενεργειών. Ο Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών κος Σεφτελής απαντώντας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα επιληφθεί του θέματος για να δει τι μπορεί να γίνει. 

Στις 23/12/2019 στην συνεδρίαση του Δ.Σ του ΚΑΦΑΔΗΛ , η πρόεδρος κα Δήμητρα Τσιόγγα ενημέρωσε το Σώμα σχετικά. Ύστερα απο  προσπάθειες της ίδιας, σε συνεργασία με την διοίκηση του Δήμου και  την διεξοδική εξέταση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την εξάντληση όλων των πιθανοτήτων εξεύρεσης τρόπων δημιουργίας νέων τμημάτων , πέτυχαν να συντάξουν έγκαιρα τον προβλεπόμενο φάκελο υποβολής της σχετικής αίτησης συμμετοχής, τόσο γι αυτό το πρόγραμμα όσο και για το άλλο που προαναφέρθηκε.(καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 31/12/2019)

Απο τα παραπάνω επιβεβαιώνεται για μια φορά ακόμα η φράση "Συν Αθηνά και χείρα κίνει ". Προγράμματα  χρηματοδοτήσεων με σκοπό το καλό της πόλης και των δημοτών  υπάρχουν πολλά,  αρκεί να καταδεινκύονται και να αξιοποιούνται  εγκαίρως , και όχι στο παρα πέντε,  ακόμα και αν αυτό γίνεται απο παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

 

Τελευταία ανανέωση ( 28.12.19 )