Προσαύξηση άδειας για υπαλλήλους παραμεθόριων περιοχών
  
04.03.08
Ο υπουργός Εσωτερικών, κ. Πρ.Παυλόπουλος, υπέγραψε απόφαση με θέμα «Προσαύξηση της κανονικής άδειας των υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές».

Η απόφαση αφορά υπαλλήλους του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού που υπηρετούν σε υπηρεσίες παραμεθορίων περιοχών ως ακολούθως:

1. Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο νομό Κυκλάδων κατά δύο (2) ημέρες.

2. Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους νομούς Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Δράμας κατά τρεις (3) ημέρες.

3. Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και Κέρκυρας κατά τέσσερις (4) ημέρες.

4. Προκειμένου για νεοδιόριστους υπαλλήλους, η ανωτέρω προσαύξηση της κανονικής άδειας μπορεί να χορηγηθεί οποτεδήποτε μετά τη συμπλήρωση δυο μηνών πραγματικής υπηρεσίας και μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους