30.4 C
Iliopouli
Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024
Google news   Ακολουθήστε το cityofilioupolis.gr στο Google News για να μαθαίνετε τα νέα της Ηλιούπολης

Ο Γαβριήλ Αραμπατζής  ελέγχει  τη διοίκηση του δήμου Ηλιούπολης ζητώντας να μάθει πού πάνε τα λεφτά των δημοτών, αποκαλύψεις για τη δημοτική Επιχείρηση «Ευώνυμος ΑΕ», σιωπούν οι υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις.

Ο επικεφαλής της παράταξης η «Πόλη που Θέλω», Γαβριήλ Αραμπατζής, σε ένα ακόμα δημοτικό συμβούλιο, άσκησε έλεγχο στη διοίκηση του δήμου Ηλιούπολης ζητώντας να μάθει πού πάνε τα λεφτά των δημοτών, χωρίς ωστόσο να υπάρξει θερμή ανταπόκριση από τις υπόλοιπες παρατάξεις, ενώ η δημοτική Αρχή πέταξε για ακόμα μία φορά τη… μπάλα στην εξέδρα, δίχως να δώσει πειστικές απαντήσεις.  Σε πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο, ο κ. Αραμπατζής έθεσε εκτός ημερησίας διάταξης το θέμα που έχει να κάνει με την δημοτική Επιχείρηση «Ευώνυμος ΑΕ», η οποία είναι ένα από τα συνολικά 4 νομικά πρόσωπα του δήμου Ηλιούπολης που τέθηκαν από το 2011, με την αλλαγή του νομικού πλαισίου, σε καθεστώς εκκαθάρισης. Μολονότι έχουν περάσει σχεδόν 13 χρόνια, τα 4 νομικά πρόσωπα που τέθηκαν σε εκκαθάριση από το 2011 έχουν ενεργό ΑΦΜ. Η «Ευώνυμος ΑΕ» είναι ένα από τα τέσσερα νομικά πρόσωπα που έχει ακόμα ενεργό ΑΦΜ, δεν έχει κλείσει είναι υπό εκκαθάριση από το 2011, ενώ ο κ. Αραμπατζής έφερε στοιχεία στο δημοτικό συμβούλιο για την αμοιβή του εκκαθαριστή. Η σύμβαση εκκαθάρισης  προέβλεπε μηνιαία αμοιβή του
εκκαθαριστή 2.500 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για κάθε μήνα
εκκαθάρισης. (με έναν γρήγορο υπολογισμό ποσό 400.000 ευρώ με ΦΠΑ). Μολονότι αρχική σύμβαση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) δεν υπάρχει, βάσει της τροποποιητικής σύμβασης μεταξύ του δήμου και του εκκαθαριστή, η αμοιβή του τελευταίου για την εταιρεία «Ευώνυμος», ανέρχεται στο συνολικό ποσό των…. 192.696 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο κ. Αραμπατζής αφού αναρωτήθηκε πώς μπορούν να πληρώνονται συμβάσεις που δεν έχουν αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ υπενθύμισε ότι είχε προτείνει το συγκεκριμένο θέμα να συζητηθεί λόγω της σοβαρότητάς του στο δημοτικό συμβούλιο και όχι να περάσει απλά από την Οικονομική Επιτροπή. Ο επικεφαλής της παράταξης με ερωτήσεις και τοποθετήσεις ζητά εξηγήσεις για το πού καταλήγουν τα λεφτά των δημοτών και θα συνεχίσει να ασκεί τις αρμοδιότητες του, λειτουργώντας ως ισχυρός αντιπολιτευτικός πόλος, με γνώμονα πάντα το συμφέρον του πολίτη. 

https://bit.ly/41rEDuf

Η εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο

Σύμβαση εκκαθάρισης «ΕΥΩΝΥΜΟΥ Δημοτική Α.Ε.»
μεταξύ Δήμου Ηλιούπολης και ΣΟΛ Α.Ε. 8425 7/3/2012. Η μηνιαία αμοιβή του
εκκαθαριστή είναι 2.500 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για κάθε μήνα
εκκαθάρισης πλέον των εξόδων εκκαθάρισης.

(με ένα γρήγορο υπολογισμό 11 χρόνια Χ 12 μήνες Χ 2.500 ευρώ =330.000 με ΦΠΑ 409.200 ευρώ)
Η οποία μετέπειτα τροποποιήθηκε στις 28/12/2021 με την απόφαση  513/2021 της Οικονομικής επιτροπής με θέμα : “Τροποποίηση σύμβασης εκκαθάρισης «ΕΥΩΝΥΜΟΥ» μεταξύ Δήμου Ηλιούπολης και ΣΟΛ Α.Ε.” Τροποποιείται η αρχική σύμβαση 8425 7/3/12 .
Η τροποποίηση του άρθρου 4
«ΑΡΘΡΟ 4ο ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΣΟΛ Α.Ε. 4.1. Ως αμοιβή του «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ» η οποία εισπράττεται σύμφωνα με τον νόμο από την
«ΣΟΛ Α.Ε.», ορίζεται: α) Για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης, ήτοι από την 07.03.2012 έως την 06- 03-2017, το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για κάθε μήνα εκκαθάρισης. 
β) Για το χρονικό διάστημα από την 07.03.2017 μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης, το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00 €) ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για κάθε μήνα εκκαθάρισης. 
4.2. Η καταβολή της άνω αμοιβής θα γίνει ως ακολούθως: α) Για το χρονικό διάστημα από την 07.03.2012 μέχρι την 06.03.2014, ήτοι το συνολικό ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (57.600,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., θα καταβληθεί το αργότερο έως την 31.12.2021.
 β) Για το χρονικό διάστημα από την 06.03.2014 έως την 06.03.2017, ήτοι το συνολικό ποσό των ογδόντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (86.400,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. θα καταβληθεί το αργότερο έως την 30.06.2022. 
γ) Για το χρονικό διάστημα από την 07.03.2017 μέχρι την 31.12.2022 το ποσό που αντιστοιχεί κατά τα ανωτέρω θα καταβληθεί με το πέρας της εκκαθάρισης. Τυχόν έξοδα εκκαθάρισης δεν επιβαρύνουν το Δήμο».
Για μία από τις τέσσερις εταιρείες που βρίσκονται σε εκκαθάριση το ποσό που προκύπτει από την παραπάνω απόφαση η αμοιβή του εκκαθαριστή μόνο για την εταιρεία “Ευώνυμος” 
είναι 57.600€ + 86.400€ + (57 μήνες Χ 200€ ) = 155.400 € με ΦΠΑ 192.696€.

Στο  Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ δεν υπάρχει η αρχική σύμβαση.


Πως μπορούν να πληρωθούν συμβάσεις, οι οποίες δεν είναι αναρτημένες στο ΚΗΜΔΗΣ;
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΥΩΝΥΜΟΣ 21SYMV009879563
Στοιχεία Σύμβασης
Αναρτήθηκε 30/12/2021 15:02 Τελευταία ανανέωση
Έναρξη 30/12/2021 Λήξη 31/12/2022
Συνολικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ 158.000,00
Φορέας ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Στην Οικονομική επιτροπή στις 19/10/22 ο κος Αραμπατζής πρότεινε το θέμα
να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο  λόγω της σοβαρότητας του και ζήτησε τα έγγραφα και επιπλέον στοιχεία, τα οποία δεν ήρθαν ποτέ σε γνώση μου (όπως την Άρνηση της υπηρεσίας να πληρώσει και την δικαστική απόφαση που επιδικάστηκε ένα μέρος της αμοιβής του εκκαθαριστή).
Το εισηγητικό προς την οικονομική επιτροπή από τη Νομική Υπηρεσία του
Δήμου, μεταξύ άλλων αναφέρει,:

«Επειδή οι λόγοι για τους οποίους αρνήθηκε ο Δήμος εξαρχής να εξοφλήσει τα τιμολόγια με αποτέλεσμα η ΣΟΛ Α.Ε. να ξεκινήσει δικαστικές ενέργειες κατά του Δήμου είναι τυπικοί (συνολική χρονική διάρκεια εκκαθάρισης κ.λπ) …
Επειδή ήδη ο Δήμος ένα μέρος του συνολικού τιμολογίου εκ 17.856 ευρώ, όπως προαναφέρθηκε, ήδη κατέβαλε σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 9703/2022 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Για τους λόγους αυτούς γνωμοδοτούμε υπέρ του ενδοδικαστικού συμβιβασμού στο ποσό των 53.568 ευρώ που αφορά το κεφάλαιο της απαίτησης,
προκειμένου να αποφευχθούν τόκοι, περαιτέρω δικαστικές δαπάνες και έξοδα σε βάρος του Δήμου, καθόσον προσδοκάται μετά βεβαιότητος ότι θα γίνει δεκτή η αγωγή της «ΣΟΛ Α.Ε.».
Σύμφωνα και με τα λεγόμενα του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών
υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης, κ. Κατσάρη, στην οικονομική επιτροπή 19/10/22 στη συζήτηση του 22ου θέματος “ Αποδοχή αιτήματος ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών μεταξύ Δήμου και εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.».” μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:  «Πάνω στη σύμβαση  τιμολόγησε η εταιρεία … Η
τιμολόγησή αυτή δεν έγινε δεκτή από την υπηρεσία … Η εταιρεία πήγε δικαστικά Δικαιώθηκε κατά ένα μέρος Επιδικάστηκε να πληρωθεί 17.000.  Η υπηρεσία θεώρησε ότι η σύμβαση αυτή ήταν εκ παραδρομής αναδρομική η οποία δεν έχει ισχύ». 
ΑΡ. ΑΠΟΦ. Οικονομικής επιτροπής  436/2022.

Related Articles

Google news   Ακοουθήστε το cityofilioupolis.gr στο Google News για να μαθαίνετε τα νέα της Ηλιούπολης

Stay Connected

5,110ΥποστηρικτέςΚάντε Like
224ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
638ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Latest Articles