28.6 C
Iliopouli
Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024
Google news   Ακολουθήστε το cityofilioupolis.gr στο Google News για να μαθαίνετε τα νέα της Ηλιούπολης

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η απόφαση για τον ορισμό των νέων αντιδημάρχων του Δήμου Ηλιούπολης

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η απόφαση για τον ορισμό των νέων αντιδημάρχων του Δήμου Ηλιούπολης.

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 (Α’134),
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 2Α του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, στην οποία-μεταξύ άλλων-αναφέρεται ότι ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Ηλιούπολης ανέρχεται -από επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της της απογραφής 2011-, σε 78.153 κατοίκους,
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 Ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία Αντιδημάρχων,
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/10 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4647/19, όπως ισχύουν
 6. Την υπ’ αριθμ. 82/59633/20-08-2019 εγκ. του ΥΠΕΣ περί ορισμού Αντιδημάρχων,
 7. Το υπ’ αριθμ. 16315/31-8-2019 πρακτικό  Ορκωμοσίας των εκλεγέντων Δημοτικών Συμβούλων,
 8. Το υπ. αριθμ. 16385/02-09-2019 έγγραφο του επικεφαλής, μοναδικού εκλεγέντα Δημοτικού Συμβούλου της Δημοτικής Παράταξης «ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ» κ. Στασινόπουλου Αποστόλου του Γεωργίου περί γνωστοποίησης αποδοχής θέσης Αντιδημάρχου,
 9. Τις υπ’ αριθμ. 1350/16408/2-9-2019, 290/4136/24-2-20, 523/7692/4-5-20  888/15574/3-9-20, 50/ΟΙΚ.934/18-1-21, 1181/ΟΙΚ.18209/1-9-21, 1116/ΟΙΚ.14422/30-5-2022,  1892/ΟΙΚ.23865/5-9-2022 Αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων,     
 10. Τις ανεξαρτητοποιήσεις Σκλαβενίτη Ιωάννα (ΑΔΣ 6/2020), Κόκλας Παναγιώτης (ΑΔΣ 158/2020), Σερέτη Χριστίνα (ΑΔΣ139/2021), Γιαννόπουλος Γεώργιος (ΑΔΣ 43/2020), Χρυσουλάκη Φώτιος (210/2019).
 11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 707/Β΄/24-4-2015) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Α. Τροποποιούμε μερικώς την υπ. αριθμ. 1892/ΟΙΚ.23865/5-9-2022 απόφασή μας ως εξής: «αναθέτουμε καθήκοντα Αντιδημάρχων, από  9/6/2023 έως και  31/12/2023,  και μεταβιβάζουμε την  άσκηση  των αναφερόμενων αρμοδιοτήτων ως ακολούθως:

1. στον κ. ΑΝΤΖΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, από τη Δημοτική Παράταξη του Δημάρχου «Ηλιούπ-ολοι Μαζί – ΕΝ.Α.Κ» και μεταβιβάζονται σ’ αυτόν οι παρακάτω αρμοδιότητες:

– Μεριμνά για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων της πόλης

–  Μεριμνά και φροντίζει για την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

 -Μεριμνά για τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων του Δήμου. 

– Έχει την αρμοδιότητα της οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης των λαϊκών αγορών. 

– Έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας και οργάνωσης του γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.

– Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας της Δ/νσης Οικονομικών, καθώς και τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων της ανωτέρω Δ/νσης και συγκεκριμένα: Προσόδων,  ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας- Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών – Αποθηκών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού κτιριακών εγκαταστάσεων, Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων.

Ειδικότερα: 

– Έχει την εποπτεία του Δημοτικού Κοιμητηρίου και την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του

 – Μεριμνά για τη σύναψη και παρακολούθηση της εκτέλεσης δανειακών συμβάσεων µε πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικούς φορείς. 

– Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους, έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.

 – Μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα του.

 – Τελεί πολιτικούς γάμους.  

2. στον κ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, από τη Δημοτική Παράταξη «ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ» και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Έχει την αρμοδιότητα του Τμήματος Καθαριότητας, Αποκομιδής και Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών του Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας, καθώς και τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων των ως άνω Τμημάτων. 

– Έχει την αρμοδιότητα για την εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου.

 – Έχει την αρμοδιότητα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. 

– Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας και οργάνωσης της Δημοτικής Συγκοινωνίας. 

– Έχει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα. 

– Έχει τη μέριμνα για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα του. 

– Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα της προστασίας και αξιοποίησης της δημοτικής και δημόσιας περιουσίας. 

– Τελεί πολιτικούς γάμους. 

3. στον κ.  ΣΕΦΤΕΛΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, από τη Δημοτική Παράταξη του Δημάρχου «Ηλιούπ-ολοι Μαζί – ΕΝ.Α.Κ» και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών– Δόμησης καθώς και τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων της ανωτέρω Δ/νσης. 

– Συντονίζει, οργανώνει και παρακολουθεί την υλοποίηση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου. 

– Συντονίζει και παρακολουθεί όλες τις ενέργειες για την ωρίμανση των τεχνικών έργων του Δήμου. 

– Έχει την αρμοδιότητα για τη λειτουργία του τεχνικού συνεργείου του Δήμου για την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών. 

– Έχει την αρμοδιότητα των θεμάτων της υπαίθριας διαφήμισης και την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες. 

– Είναι αρμόδιος για την οδοσήμανση και τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης. 

– Είναι αρμόδιος για τη λειτουργία και τη συντήρηση των παιδικών χαρών του Δήμου. 

– Έχει την αρμοδιότητα της συντήρησης και της εύρυθμης λειτουργίας του Δημαρχιακού Μεγάρου και όλων των κτιρίων που ο Δήμος χρησιμοποιεί ή θα χρησιμοποιήσει για τη λειτουργία των Υπηρεσιών. 

– Έχει την αρμοδιότητα για την απομάκρυνση των παράνομων κεραιών κινητής τηλεφωνίας. 

 – Έχει την μέριμνα για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα του. 

– Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας. 

– Τελεί πολιτικούς γάμους.  

4.στην κα. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΕΡΕΤΗ   – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, Ανεξάρτητη Δημοτικό Σύμβουλο και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες

– Έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας – Υγείας – Παιδείας και Εθελοντισμού (εκτός από το Τμήμα Παιδείας, Εθελοντισμού, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτικών Ισότητας) και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων της ανωτέρω Δ/νσης.

– Παρακολουθεί και συντονίζει την υλοποίηση όλων των κοινωνικών προγραμμάτων και δράσεων του Δήμου, την λειτουργία και δραστηριότητα Κοινωνικών Μονάδων και φορέων στους οποίους συμμετέχει με εκπροσώπους του ο Δήμος.

– Έχει την αρμοδιότητα να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και τις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν την Κοινωνική Πολιτική και Αλληλεγγύη. 

– Έχει την αρμοδιότητα εφαρμογής του τοπικού συμφώνου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

– Έχει την αρμοδιότητα συνεργασίας με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων. 

– Έχει την αρμοδιότητα για τη λειτουργία του Συλλόγου Καταναλωτών και την συνεργασία με φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, ΚΟΙΝ.ΣΕΠ κλπ.

– Έχει την ευθύνη της λειτουργίας του ΚΕΠ Υγείας.

– Μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα της.
– Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.

– Τελεί πολιτικούς γάμους. 

5.στον κ ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΦΩΤΙΟ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΑΜΙΣΘΟΣ), Ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας του Τμήματος Παιδείας Εθελοντισμού – Δια Βίου Μάθησης και Πολιτικών Ισότητας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Υγείας -Παιδείας και Εθελοντισμού καθώς και τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων του παραπάνω Τμήματος εκτός των  θεμάτων που αφορούν τον Εθελοντισμό. 

– Προεδρεύει στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

-Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ν.Π.Δ.Δ.) για την επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν.

-Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου που διοργανώνει ο Δήμος.

-Έχει την αρμοδιότητα για τη Δια Βίου Μάθηση και για τις Πολιτικές Ισότητας.

-Μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα της.
– Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα της προστασίας και αξιοποίησης της δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.
– Τελεί πολιτικούς γάμους.

6.στον κ. ΚΟΚΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΜΑΡΙΝΟΥ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΜΙΣΘΟΣ), Ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας του Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας καθώς και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων του ως άνω Τμήματος.

– Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας του Τμήματος Περιβάλλοντος και Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος –Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας, καθώς και τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων της ανωτέρω Υπηρεσίας. 

– Καθοδηγεί, εποπτεύει και συντονίζει ενέργειες και δράσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος και Συντήρησης Πρασίνου που αφορούν το Περιβάλλον και συγκεκριμένα τη συντήρηση και βελτίωση των κήπων, των πάρκων και κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, τη διαχείριση αλσών, των δεντροστοιχιών και των φυτωρίων, την οργάνωση των περιβαλλοντικών δράσεων, το σχεδιασμό, τη μελέτη και τη διαμόρφωση νέων χώρων πρασίνου, τις δράσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.  Τη σύνταξη προδιαγραφών για την προμήθεια φυτών, την παραλαβή και τη διακίνηση με βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

 – Μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα του. 

– Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας

 – Τελεί πολιτικούς γάμους.   

7. στον κ. ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, από τη Δημοτική Παράταξη του Δημάρχου «Ηλιούπ-ολοι Μαζί – ΕΝ.Α.Κ» και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Έχει την αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης και συνεπικουρείται από τον Τεχνικό Σύμβουλο του Δημάρχου καθώς επίσης και τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων της ανωτέρω Δ/νσης. 

-Έχει την αρμοδιότητα υλοποίησης της Θερμοκοιτίδας Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων (Θ.Ε.Α.) 

-Έχει την αρμοδιότητα για την παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

-Έχει την αρμοδιότητα συνεργασίας με το «Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ»

– Μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα του. 

-Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.

 – Τελεί πολιτικούς γάμους.   

8. στον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΙΔΑΛΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ, από τη Δημοτική Παράταξη του Δημάρχου «Ηλιούπ-ολοι Μαζί – ΕΝ.Α.Κ» και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών

–  Έχει την αρμοδιότητα εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια» 

– Έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας όλων των προγραμμάτων που αφορούν την διαφάνεια και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση του Δήμου.

– Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) καθώς και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων της ως άνω Διεύθυνσης.

– Έχει την αρμοδιότητα της παρακολούθησης των αιτημάτων του Fix my City.

– Μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα του.

 – Τελεί πολιτικούς γάμους.

Β. Επίσης ΟΡΙΖΟΥΜΕ την Δημοτική Σύμβουλο ως Εντεταλμένη Σύμβουλο από 9/6/2023 έως το τέλος της θητείας όπως παρακάτω :

H κα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ως εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος σε θέματα Εθελοντισμού και για την ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων που απευθύνονται ή αφορούν στη νεολαία.

Γ. Οι ανωτέρω ορισθέντες Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Δ. Ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του,  κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/10.

Ε. Όλοι οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν όλα τα έγγραφα και τις αποφάσεις που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες που τους έχουν ανατεθεί, πλην αποφάσεων και εγγράφων που αφορούν υπερωρίες υπαλλήλων καθώς και των εγγράφων των οποίων η υπογραφή έχει ανατεθεί με απόφαση μας στο Γενικό Γραμματέα και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου.

Αρμοδιότητες που δεν έχουν εκχωρηθεί στους παραπάνω οριζόμενους Αντιδημάρχους, συνεχίζουν να ασκούνται από τον Δήμαρχο.

ΣΤ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες τους ασκεί ο Δήμαρχος. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αντζινάς Ιωάννης ο οποίος και τον αναπληρώνει.

Ζ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηλιούπολης και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Related Articles

Google news   Ακοουθήστε το cityofilioupolis.gr στο Google News για να μαθαίνετε τα νέα της Ηλιούπολης

Stay Connected

5,110ΥποστηρικτέςΚάντε Like
224ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
638ΑκόλουθοιΑκολουθήστε

Latest Articles